Fysiotherapie in de oncologie richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, of verminderde spierkracht. Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s. De fysiotherapeut met specifieke deskundigheid op het gebied van de oncologie kan helpen in alle fasen van de ziekte: de curatieve-, palliatieve- of terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de fysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen.

Chronische ziekte

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke-, psychische- en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.