Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Mensen ervaren problemen met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief of seksualiteit behoren tot de symptomen. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Dat maakt de behandeling multidisciplinair. Wanneer welke soort zorgverlener betrokken raakt en welk soort behandeling effectief kan zijn is afhankelijk van de problemen die u als persoon ervaart.

Behandeling door een Parkinson-Net zorgverlener

Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de persoon met Parkinson als met collega zorgverleners is daarom van groot belang. Dat maakt de netwerkzorg rondom en met de mens effectief. Een zorgverlener aangesloten bij Parkinson-Net  biedt deze zorg. Ook Fysio de Bundeling is aangesloten bij dit Parkinson-Net, u bent zo in goede gespecialiseerde handen, opdat we ten alle tijden u de beste zorg leveren.

Wat doet uw fysiotherapeut

Fysiotherapeuten proberen de balans, lichaamshouding, lichamelijke conditie, het lopen en het uitvoeren van transfers – bijvoorbeeld opstaan uit een stoel of omdraaien in bed – door oefenen te verbeteren. Dit doen we met een beweegprogramma waarbij de fysiotherapeut u leert ook in uw eigen omgeving dagelijks te oefenen. Het lopen trainen we op een loopband door de bewegingen heel bewust uit te voeren. Zo kunnen moeilijke transfers opgesplitst worden in  bewegingen die in kleine stapjes achter elkaar uitgevoerd worden. Een andere, veel gebruikte methode, is om te lopen op een ritme. Als de voeten dreigen vast te plakken spreken we van Freezing, we leren u hoe daarmee om te gaan. Omdat uw passen vaak kleiner en trager worden oefenen we met name de grote bewegingen.  Er is een behandelmethode, genaamd LSVT BIG.

LSVT

LSVT bestaat uit een aantal bewegingen die GROOT zijn, samen te vatten onder de noemer GROOT. Grote stappen, grote benen, grote armen, stem luid en laag, gestrekte hals, etc. Door deze oefeningen te blijven herhalen, worden de hersens gestimuleerd de grote bewegingen als standaard aan te nemen.