Stuitklachten

Stuitklachten

Patiënten die pijn hebben aan het staartbeentje (stuitje), kunnen hier veel hinder van ondervinden.

Herstelzorg na COVID-19

Herstelzorg na COVID-19

Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, zijn bij ons van harte welkom om te revalideren. Wij zijn gecertificeerd Post-Covid Revalidatie.

Last van hooikoorts?

Last van hooikoorts?

Medical Taping kan oplossing bieden bij hooikoorts. U kunt hiervoor een afspraak maken bij en van onze fysiotherapeuten.

Digitaal factureren

Digitaal factureren

Vanaf 1 januari 2019 willen wij onze facturen zo veel mogelijk per mail gaan versturen. Dit betreft met name facturen van behandeling aan patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn en aan patiënten die verzekerd zijn bij de verzekeringen waar wij geen contract mee hebben afgesloten (De Friesland, Zorg & Zekerheid, Eno en Caresco). Indien u de facturen liever per post wilt ontvangen, dan horen wij dit graag. Indien u de facturen per post ontvangt, kan het zijn dat wij uw mailadres niet weten. Wilt u toch uw facturen digitaal ontvangen, dan verzoeken wij u om uw mailadres aan ons door t…

Behandeling van minderjarigen

Behandeling van minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt? In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de AVG is vastgelegd welke rechten en plichten fysiotherapeuten hebben bij de behandeling van minderjarigen.