Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. De oorzaak kan zijn een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van indicaties bij baby of peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (kind dat zich gedurende een ontwikkelingsperiode zittend op de billen voortbeweegt)
 • Cerebrale parese (een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen door een hersenbeschadiging ontstaan vóór het eerste levensjaar)
 • Spina bifida (beschadiging van de wervelkolom)
 • Te vroeg geboren baby's
 • Obstetrische Plexus Brachialis Letsel (OPBL, beschadiging van een zenuwvlechtwerk in de hals van de baby tijdens de geboorte)

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Verstandelijke handicap
 • Cerebrale parese (een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen door een hersenbeschadiging ontstaan vóór het eerste levensjaar)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coordination Disorder,  coördinatie-ontwikkelingsstoornis)
 • Verstandelijke handicap
 • Cerebrale parese (een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging ontstaan vóór het eerste levensjaar)
 • Hersenletsel als gevolg van een ongeluk
 • Sensomotorische problemen (problemen bij de koppeling tussen motoriek (vermogen om te bewegen) en sensoriek (opdoen van zintuiglijke prikkels, zoals zien, horen, voelen))
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornissen)
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie

Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar, dienen bij het eerste bezoek, onder begeleiding van een ouder te komen.

Tevens dient er een toestemmingsverklaring ondertekend te worden (klik hier voor meer informatie). Dit formulier wordt bij de eerste afspraak ingevuld en ondertekend.